måndag 14 juni 2010

Äktenskapsorda upp alltihop ...

Har tänkt mycket på det här med arv, och vad det är.
Vem som får ärva, och hur ämbeten ärvs, och det sociala arvet, och dolda koder, och hierarkier av socialt kapital.
Hur det tar och ger, och vad som är kutym, och vad man inte kommer undan.
Fast man skulle vilja genomlysning, insyn, demokratiska processer, rättvisa.
Men, nu oljar jag verandan och sen fönstrena.
Så jag skriver inte mer än så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar