lördag 24 oktober 2009

Mera självkänsla.

Ja, man kan uppenbarligen tro att man kan affirmera sig framåt också.
Bli den du tänker!
Som om man uppmanas MANIPULERA sin spegling.
Man ska alltså inte alls lämna över mandatet till den andre att avgöra vad den ser när den ser dig.
Om jag gör en bild av mig och hänger upp den mellan dig och mig ser jag bara vad jag vill se.
Juste!
Men det kan förstås bli ensamt.
Fast det är det ju ändå.
Just do it! Cause youre worth it!
Magnetisören.

Men! vänta nu ...
Hårddrar man den modellen passerar man gränsen för definitionen på frisk.
När verkligehtsföränkringen losats.
Men då förnekar man förstås det också, och ingen annan sanning blir skriven ändå.

Nä, alltså: coaching och Meads syn på identitet går nog inte ihop.
De sorterar inte där, i den kollektiva sociala identitetspolitiken.
Nä, coaching och affirmerande New Age må vara mer behaviouristiskt förankrat.
Om det är förankrat?

Men!, tyvärr vinner förstås alltid den som säger:
- Det är ditt eget ansvar!
För ytterst är det ju det, ditt val.
Men alla djävlars system som ligger emellan ditt handlingsutrymme och nätet av ordningar i de sociala koderna finns där och genererar SKULD eller bara allmän olycka när du inte reser dig, av egen kraft!
Sorry.
Youre a loser Baby, so why dont you kill yourself!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar